راهکار ایمن‌سازی شبکه‌های محلی از مخاطرات داخلی بر مبنای پروتکل 802.1X


هدف از ارائه این راهکار افزایش سطح امنیت شبکه محلی با اهداف اصلی ذیل می­باشد:
·         امکان مانیتورینگ تمامی تجهیزات به صورت مرکزی و سازمان‌یافته
·         کنترل کاربران در دسترسی به شبکه
·         برقراری امنیت در لایه دسترسی
·         دسترسی به اینترنت برای میهمانان به صورت مدیریت شده
·         ایجاد شبکه میهمان
در طرح­ های پیشنهادی عموما از محصولات و راهکارهای شرکت­های Cisco، Juniperو Fortigate  جهت ارائه طرح بهینه استفاده خواهد گردید.