راهکار مدیریت رخدادهای امنیتی (SIEM)


  هدف از ارائه این راهکار افزایش سطح امنیت و رخدادنگاری شبکه محلی با اهداف اصلی ذیل می­باشد:
·         امکان افزایش سطح امنیت شبکه
·         امکان مانیتور نمودن Sessionها به سرورهای مرکزداده
·         امکان بررسی بسته­ های شبکه و مقایسه آن با نمونه بسته­ های مخرب
·         امکان جلوگیری از آسیب­ های شبکه در لایه ­های 3، 5 و 7
·         امکان جمع آوری داده­ ها و بسته­ های شبکه
·         امکان آنالیز اطلاعات جمع آوری شده در شبکه
·         امکان گزارش گیری دوره ­ای
·         امکان Logگیری از رویدادهای شبکه
در طرح­ های پیشنهادی عموما از محصولات و راهکارهای شرکت­های Cisco، Juniper، hpو Fortigate جهت ارائه طرح بهینه استفاده خواهد گردید.