راهکار ایمن‌سازی لبه‌ی اینترنت و بلاک سرور فارم با استفاده از دیواره‌ی آتش (Firewall)


مشاوره در زمینه انتخاب تجهیز، نصب و راه­ اندازی قابلیت­های UTM از قبیل Anti-Spam، Anti-Virus، Application Filtering، IPS، IDPو Web Filtering  بررسی و شناخت جریان ترافیکی، تعیین سیاست­های امنیتی فایروال، مشخص نمودن سطوح دسترسی، طراحی و پیاده­ سازی فایروال، عیب­ یابی و بهینه سازی فایروال و جایگزینی فایروال­هایی نظیر Cisco ASA، Juniper Firewallو Fortinet Firewallبایکدیگر از مجموعه­ فعالیت­هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.
در طرح­ های پیشنهادی عموما از محصولات و راهکارهای شرکت­هایی مانند Cisco، Juniper، Sonic Wall، Fortigateو Cyberoam جهت ارائه طرح بهینه استفاده خواهد گردید.