راهکار ایمن‌سازی تجهیزات شبکه‌های محلی و گسترده


ایمن­ سازی (Device hardening) شبکه­ های محلی و گسترده در مقیاس­ های Small Businessو Enterprise، طراحی و پیاده­ سازی راهکارهای امنیتی برروی شبکه­ های محلی و گسترده و ارائه راهکارهای AAAبه صورت یکپارچه و مرکزی، از مجموعه­ فعالیت­ هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.