راهکار طراحی و توسعه‌ی ارتباطات امن VPN


شنود اطلاعات و دستکاری داده­ ها یکی از بزرگترین چالش­ ها برای مدیران می­باشد، به همین منظور در این راهکار سعی شده است تا با استفاده از طراحی و پیاده­ سازی ارتباطات IPsec، DMVPN، Remote VPNو SSL VPN برروی شبکه­ های گسترده از شنود و دستکاری داده­ ها جلوگیری نمود.
در طرح­های پیشنهادی عموما از محصولات و راهکارهای شرکت­های Cisco، Juniper، Fortigate، Microsoftو Kerio جهت ارائه طرح بهینه استفاده خواهد گردید.