راهکار ایمن‌سازی وب سرویس‌های مراکز داده


وب سرویس­ ها یکی از نقاط آسیب پذیری در هر مرکزداده­ ای می­ باشند، وجود رخنه­ های امنیتی بسیار در پروتکل HTML موجب شده تا این سرویس عموما مورد حمله هکرها قرارگیرد، به همین منظور در این راهکار با استفاده از تجهیز WAF سعی شده تا از نفوذ و آسیب پذیری نرم ­افزارهای و برنامه های تحت وب سرویس ­ها جلوگیری شود.
در این راهکار از محصولات و راهکارهای شرکت­های Cisco، Fortigateو F5جهت ارائه طرح بهینه استفاده خواهد گردید.