راهکار سرویس‌های اینترنت IPv4 و IPv6


طراحی و پیاده ­سازی سرویس­­ های اینترنت و اینترانت بررروی بستر­های IPv4و IPv6، عیب ­یابی و بهینه ­سازی زیرساخت شبکه، از مجموعه­ فعالیت هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.