راهکار سرویس‌های مبتنی بر پروتکل MPLS


 طراحی و پیاده ­سازی سرویس­ های مبتنی بر پروتکل MPLS، مشاوره در چگونگی انتخاب و ارائه سرویس، عیب­ یابی و بهینه­ سازی زیرساخت شبکه، از مجموعه­ فعالیت­هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.