راهکار سرویس‌های مترواترنت شامل ERMS ،EMS ،EWS و ERS


طراحی و پیاده­ سازی سرویس­ های مترواترنت، مشاوره در چگونگی انتخاب و ارائه سرویس، عیب­ یابی و بهینه­ سازی زیرساخت شبکه، از مجموعه­ فعالیت­هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.