راهکار سرویس‌های مبتنی بر پروتکل مسیریابی Multicasting


طراحی و پیاده­ سازی سرویس­ Multicasting، مشاوره در چگونگی انتخاب و ارائه سرویس، عیب­ یابی و بهینه­ سازی زیرساخت شبکه، از مجموعه­ فعالیت­هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.