دلیل استفاده از راهکارهای امنیتی ©Cisco چیست؟
در دنیای فناوری که روزانه داده ها، کاربران و سرویس های آن در حال افزایش است؛ نیاز به ایجاد امنیت بیشتر نیز رو به افزایش است. در همین حال، تهدیدات سایبری به صورت مداوم در حال رشد، هوشمند شدن و پیچیده تر شدن هستند. که این امر ضرورت استفاده از راهکارهای امنیتی هوشمند را افزایش می دهد.
حال با استفاده از راهکارهای امنیتی با رویکرد سنتی صرف نظر از حذف هوشمندی راهکارها پیچیدگی شناسایی و عملکرد به موقع برای کارشناسان امنیتی سازمانی و شبکه های تجاری افزایش می یابد؛ هر چند که در بیشتر زمان ها ابزارهایی که راهکارهای قدیمی در اختیار کارشناسان قرار می دهد، ناکارآمد بوده و عملا بی استفاده خواهد ماند.
تجهیزات امنیتی شرکت Cisco© با ایجاد یکپارچگی و هومشندی در شناسایی و دفاع به هنگام بر اساس زنجیره حملات (Before، During، After) علاوه بر کاهش پیچیدگی ها برای کارشناسان امنیت، باعث کاهش هزینه ها نیز شده است.