شرکت Fortinet تجهیزات راهکارهای امنیتی با توان عملیاتی بسیار بالا را جهت محافظت از کاربران، زیرساخت ها و داده های فناوری اطلاعات در برابر حملات و تهدیدات سایبری ارائه داده است. موارد یاده شده در کنار گسترده انتخاب، مدیریت یکپارچه، کارشناسان امنیت را در راه ایمن سازی و محافظت تواناتر می سازد.