وسیع ترین گزینه های پیاده سازی شبکه های هدفمند هوش و ایمنی
گستردگی در تجهیزات شرکت Cisco بسیار زیاد بوده که امکان مرتفع سازی نیازهای کسب و کار را به وجود می آورد. این گزینه های انتخابی شامل مواردی همچون انتخاب نوع مدیریت تجهیزات، سرعت و پهنای باند پورت ها، سرویس های و ویژگی های آن ها و... می گردد. تجهیزات افزونه پذیر و افزونه ناپذیر بلاک های مرکزی، توزیع و دسترسی شبکه های محلی ساخت شرکت Cisco با معماری یکپارچه جهت استفاده در شبکه های هدفمند طراحی شده است. با استفاده از توان هدفمندی و اطلاعات بدست آمده از طریق افزونه های امنیتی زیرساخت، تجهیزات شرکت Cisco امکان محافظت و بهبود سرویس های مورد نیاز کسب و کار را به صورت مداوم فراهم می سازد.