راهکارهای هدایت ترافیک کاربران در زمان بروز فاجعه


 امکان بروز یک فاجعه در محل مرکز داده و اختلال ناشی از این فاجعه در سرویس دهی مرکز داده موجب شده تا مدیران بسیاری از سازمان­ های بزرگ دولتی و یا بانک­ ها مجاب به استفاده و طراحی مراکز داده پشتیبان شوند، طراحی مرکز داده پشتیبان موجب وجود چالش­ های بسیار مهمی در حوزه های زیر شود:
  • چگونه میتوان داده­ های هر دو مرکز داده را یکسان سازی نمود؟
  • آیا سیستم خودکاری وجود دارد تا در زمان رویداد یک فاجعه ترافیک کاربران را به سمت مرکزداده پشتیبان هدایت نماید؟
  • در صورت همگام سازی پایگاه داده­ ها در تمامی مراکز آیا میتوانند به صورت همزمان از تمامی مراکز داده سرویس دریافت نمود؟
 
ارائه­ ی راهکارهای جامع جهت یکسان­ سازی پایگاه ­داده سایت مرکزی و سایت­های پشتیبان برمبنای پروتکل­ های شبکه ذخیره ­سازها، بررسی مخاطرات در سازمان­ ها، ارائه راه­کارهایی جهت تداوم کسب­ و کار(Business Continuity) ، ارائه راهکارهایی جهت مواجهه با رویداد یک فاجعه و مدیریت سازمان در زمان رویداد یک فاجعه (Disaster Recovery Plan) از مجموعه­ فعالیت­ هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.
در این طرح از محصولات و راهکارهای شرکت­ هایی مانند Cisco، HP، EMC، F5و Vmwareجهت ارائه طرح بهینه استفاده خواهد گردید.