مدیریت و مانیتورینگ شبکه های تلفنی مبتنی بر IP


ارائه راهکار جهت مدیریت و مانیتورینگ شبکه­ های تلفنی مبتنی بر IP، نصب و راه ­اندازی Cisco PrimeCollaboration، از مجموعه­ فعالیت­هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.