زیرساخت شبکه ارائه دهندگان سرویس


طراحی و پیاده­ سازی زیرساخت شبکه و امنیت برمبنای چارچوب­ های استاندارد، مشاوره در چگونگی انتخاب تجهیزات، محاسبه حجم سرویس قابل ارائه و عیب­ یابی بلاک­ های تشکیل­ دهنده، از مجموعه­ فعالیت­هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.