طراحی، توسعه و پیاده سازی سرورها و ذخیره سازها


پیشرفت روزافزون سرورهای فیزیکی و تجهیزات ذخیره­ سازی و وجود استانداردهای جدید در خصوص چگونگی ارتباطات این دست از سرویس­ ها موجب شده است تا کارفرمایان با گزینه­ های زیادی در خصوص چگونگی راه­ اندازی بلاک سرورفارم خود مواجه باشند. در این راهکار سعی شده است تا با توجه به نیاز کارفرمایان و محاسبات حجم سرویس، طرح بهینه تهیه و به مدیران شبکه پیشنهاد گردد.
طراحی و پیاده­ سازی ارتباطات SAN Switchها، عیب ­یابی و بهینه ­سازی زیرساخت شبکه ذخیره ­سازها، پیاده ­سازی تکنولوژی ­های نوین برروی سوئیچ­های Nexus، محاسبه حجم سرویس، طراحی و پیاده­ سازی سرورهای Blade، EVA storageها و ارائه طرح HAاز مجموعه­ فعالیت­ هایی است که در این راهکار پیش بینی شده است.
در این طرح از محصولات و راهکارهای شرکت­هایی مانند Cisco، HP، EMCو Vmware جهت ارائه طرح بهینه استفاده خواهد گردید.