عیب‌یابی و بهینه‌سازی


تیم فنی شرکت افق داده‌­ها ایرانیان با توجه به اجرای پروژه­‌های گوناگون، دارای مشاهدات بسیاری در زمینه‌ی بروز خطا در سیستم‌­های متنوع می‌باشد؛ به همین منظور، متخصصان تیم فنی، از تجربه‌ی مناسبی در خصوص عیب‌یابی و بهینه‌سازی برخوردار می‌باشند.

در همین راستا، شرکت ما اقدام به ارائه‌ی سرویس عیب­‌یابی و بهینه­‌سازی نمود تا بتوانیم بدین ترتیب مشتریان خود را در برطرف­‌سازی نقایص شبکه یاری نماییم.

این سرویس از مجموعه‌­ای از فرآیندها و فعالیت‌­ها تشکیل شده است. چرخه‌ی ارائه‌ی این سرویس به صورت استاندارد از چهار فرآیند اصلی زیر تشکیل می‌شود:

 
  • فاز اول: شناخت و ارزیابی
  • فاز دوم: عیب­‌یابی
  • فاز سوم: ارائه‌ی طرح تفصیلی
  • فاز چهارم: اجرا و بهینه‌سازی