طراحی و توسعه


بسیاری از مدیران و کارفرمایان کاملاً مسلط بر نیاز سازمان خود می­‌باشند و با توجه به این نیاز، پروژه‌های مشخصی را در جهت توسعه‌ی سازمان خود تعریف نموده‌اند. عموماً این گروه از مدیران، با سیاست حفظ منابع انسانی و در برخی از زمان‌­ها کاهش هزینه‌های پروژه، از استراتژی برون‌سپاری استفاده می‌نمایند. این سرویس برای این دسته از کارفرمایان مناسب می­‌باشد.

این سرویس از مجموعه‌ای از فرآیندها و فعالیت‌­ها تشکیل شده است. چرخه‌ی ارائه‌ی این سرویس به صورت استاندارد از چهار فرآیند اصلی زیر تشکیل می‌شود:

 
  • فاز اول: شناخت
  • فاز دوم: طراحی کلان
  • فاز سوم: طراحی تفصیلی، تأمین تجهیزات
  • فاز چهارم: اجرا و راه­‌اندازی