مدارک تخصصی و بین‌المللی


نفرات فنی و کارشناسان شرکت افق داده‌­ها ایرانیان خود را ملزم به دریافت مدرک­‌های بین‌المللی دانسته و از این راه دانش خود را به‌روز می‌نمایند. در این راستا تا کنون، مدارک ارائه گردیده در ذیل توسط کارشناسان و متخصصین شرکت دریافت شده است:
 
 • Cisco CCIE R&S LAB
 • Cisco CCIE R&S Qualified
 • Cisco CCIE Voice Qualified
 • Cisco CCIE Security Qualified
 • Cisco CCDP
 • Cisco CCDA
 • Cisco CCNP Datacenter
 • Cisco CCNP Security   
 • Cisco CCNP R&S
 • Cisco CCNA R&S
 • Cisco CCNA Voice
 • Juniper JNCIA-junos
 • Juniper JNCIS-SEC
 • Juniper JNCIP-SEC
 • Microsoft MCP
 • Microsoft  MCSA-Security     
 • Microsoft  MCSE-Security
 • ITIL FOUNDATION v2