ارزیابی، طراحی و نظارت بر اجرا


این سرویس برای کارفرمایان و مدیرانی مناسب می­‌باشد که عموماً پروژه­‌ی خود را به صورت دو مرحله­‌ای و با دو پیمان­کار که یکی طراح و ناظر است و دیگری پیمان­کار اجرایی پیش می­‌برند.

پروژه­‌های تخصصی در حوزه‌ی IT با بودجه‌های بسیار زیاد، عموماً نیاز به ناظری با دانش تخصصی و تجربه‌ی حرفه‌ای دارد؛ به همین منظور، شرکت افق داده‌ها ایرانیان سرویس مورد اشاره را برای کارفرمایان و مشتریان خود تهیه نموده است تا بدین ترتیب در قالب یک ناظر، نیاز کارفرما را بررسی کند و پس از طراحی راهکار مناسب، جهت برطرف‌سازی نیاز با کارفرما تا آخرین نقطه‌ی اجرا و نهایی‌سازی پروژه همراه باشد.

این سرویس از مجموعه‌­ای از فرآیندها و فعالیت‌­ها تشکیل شده است. چرخه‌ی ارائه‌ی این سرویس به صورت استاندارد از چهار فرآیند اصلی زیر تشکیل می‌شود:

 
  • فاز اول: شناخت
  • فاز دوم: طراحی کلان
  • فاز سوم: طراحی تفصیلی، مشاوره در خصوص انتخاب پیمانکار
  • فاز چهارم: نظارت بر اجرا