راهکار مجازی‌سازی و مهاجرت از سرورهای فیزیکی


در مراکز داده‌ی نسل­ گذشته، عموماً سرویس‌ها بر روی سرورهای فیزیکی ارائه شده است. در این نمونه از پیاده‌­سازی، در صورت ایجاد هر گونه خرابی در سرور فیزیکی، ادامه‌ی سرویس‌دهی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در طراحی نسل‌های جدید مرکز داده، با استفاده از تکنولوژی مجازی‌سازی سرورها و ذخیره‌سازهای فیزیکی، به صورت افزونه طراحی شده است و سرویس نیز بر روی ماشین‌های مجازی ارائه می‌گردد؛ بدین ترتیب در صورت بروز هر گونه خرابی در یکی از سرورها، قطعات مورد استفاده و یا ذخیره‌سازها، سرویس‌دهی در مرکز داده با اختلال مواجه نخواهد شد.

در راستای تحقق و اجرایی نمودن این راهکار در مراکز داده‌ی نسل گذشته، مهاجرت از سرورهای فیزیکی به ماشین‌های مجازی بدون بروز اخلال در سرویس‌دهی، یکی از مهم‌ترین نکات مد نظر مدیران می‌باشد. در این راهکار سعی شده است تا مهاجرت از سرورهای فیزیکی به ماشین‌های مجازی برای کارفرمایان تسهیل گردد و بدون ایجاد اختلال در سرویس‌دهی مرکز داده، مهاجرت به ماشین‌های مجازی صورت پذیرد.

پیاده‌سازی سرویس‌های مبتنی بر تکنولوژی مجازی‌سازی، عیب‌­یابی و بهینه‌سازی بلاک سرور فارم با استفاده از تکنولوژی‌های نوین شرکت VMware، از مجموعه­ فعالیت‌هایی است که در این سبد خدماتی پیش‌بینی شده است.