تجهیزات امنیتی FortiAnalyzer


آنالیز­های امنیتی و مدیریت لاگ ها

سطوح حملات سایبری همواره در حال گسترش است؛ و این امر سبب افزایش سختی محافظت از دارایی های سازمان در برابر تهدیدات پیشرفته گردیده است. علاوه بر آن چالش هایی مانند پیچیدگی زیرساخت ها خود باعث افزایش رخدادها و حفره های امنیتی شده است. تجهیزات امنیتی نقاطی هستند که کارشناسان امنیت می­ توانند با استفاده از اطلاعات بدست آمده از آن ها بینشی از اتفاقاتی که در زیرساخت شبکه سازمانی در حال وقوع است، بدست آورند. اما بدست آوردن این بینش از طریق اطلاعات خام و غیرقابل خواندن برای انسان بسیار زمان بر خواهد بود. اما این مهم با استفاده از معماری امنیتی که توانایی آنالیز و مدیریت لاگ ها را به همراه دارد بدست خواهد آمد. تجهیزات FortiAnalyzer به عنوان بخشی از Fabric یکپارچه امنیتی شرکت Fortinet با پشتیبانی از آنالیز و مدیریت لاگ ها به صورت مداوم ابزار شناسایی بهتر تهدیدات را برای کارشناسان امنیت فراهم آورده است.

مزایا و ویژگی ها
Visibility نقطه به نقطه در کنار شناسایی تهدیدات و مرتبط سازی رخدادها دسترس­پذیر در سطح تجاری گزارش های پیشرفته سازگاری
کاهش زمان جهت شناسایی هرچه سریع تر تهدیدات موجود در شبکه با استفاده از اهرم هایی مانند Indicator of Compromise یا IOC تهیه نسخه پشتیبان به صورت کاملا خودکار از databaseهای تجهیزات FortiAnalyzer تا پنج دستگاه در یک Cluster جهت آمادگی برای مقابله رخدادهای غیر مترقبه ساده سازی و تسریع در شناسایی وضعیت انطباق و سازگاری در شبکه با استفاده از صدها قالب گزارشگیری از پیش تهیه شده
خودکارسازی اقدامات امنیتی امکان یکپارچه سازی در سطح شبکه های تجاری ساختار چند دامنه ای و چند مشتری
(Multi-Tenancy)
کاهش پیچیدگی های پیکربندی به همراه کاهش هزینه ها با استفاده از REST API، Scriptها، و Connectorها امکان یکپارچه سازی با سرویس های شرکای تجاری مانند Splunk، IBM QRadar، و AlgoSec بدون نیاز به هزینه های مازاد تفکیک جریان های ترافیکی و مدیریتی برای مشتریان با استفاده از ساختارهای ADOM جهت کارایی موثر
انتخاب تجهیز مناسب
پلتفرم FortiAnalyzer در مدل های سخت افزاری مختلفی جهت مرتفع سازی نیازهای مشتریان قابل دسترسی است. همچنین نسخه های مجازی این پلتفرم جهت استفاده در شبکه های رایانش ابری نیز موجود است.
FortiAnalyzer 200F FortiAnalyzer 300F FortiAnalyzer 400E FortiAnalyzer 800F
پشتیبانی از 150 تجهیز یا VDOM
جمع آوری 100 Gb لاگ در روز
نرخ آنالیز 3,000 لاگ در ثانیه
پشتیبانی از 180 تجهیز یا VDOM
جمع آوری 150 Gb لاگ در روز
نرخ آنالیز 4,500 لاگ در ثانیه
پشتیبانی از 200 تجهیز یا VDOM
جمع آوری 200 Gb لاگ در روز
نرخ آنالیز 6,000 لاگ در ثانیه
پشتیبانی از 800تجهیز یا VDOM
جمع آوری 300 Gbلاگ در روز
نرخ آنالیز 8,250لاگ در ثانیه
FortiWeb 1000E FortiWeb 2000E FortiWeb 3000E FortiWeb 3700E
پشتیبانی از 2,000 تجهیز یا VDOM
جمع آوری 600 Gb لاگ در روز
نرخ آنالیز 18,000 لاگ در ثانیه
پشتیبانی از 2,000 تجهیز یا VDOM
جمع آوری 1,000 Gb لاگ در روز
نرخ آنالیز 30,000 لاگ در ثانیه
پشتیبانی از 4,000 تجهیز یا VDOM
جمع آوری 5,000 Gb لاگ در روز
نرخ آنالیز 42,000 لاگ در ثانیه
پشتیبانی از 10,000تجهیز یا VDOM
جمع آوری 8,300 Gbلاگ در روز
نرخ آنالیز 100,000لاگ در ثانیه
ثبت سفارش
با توجه به گستردگی عناصر تاثیرگذار در انتخاب تجهیزات FortiAnalyzer وهمچنین انواع مختلف لایسنس­ های شرکت Fortinet، کارشناسان فروش شرکت مهندسی افق داده­ ها ایرانیان امکان ارائه مشاوره مناسب پیش از خرید و ارائه فهرست تجهیزات متناسب با نیازمندی­ های مشتریان را داشته و با کمال افتخار و شکیبایی پاسخگوی شما عزیزان هستند.