با توجه به مشکلات و پیچیدگی­‌هایی که شبکه‌های کابلی داشتند، زیرساخت شبکه‌های بی‌سیم مورد استقبال بیش‌تری قرار گرفت. با استقبال روزافزون از این زیرساخت، چالش‌های بیش‌تری مشخص شد. در این میان، شرکت‌های بسیاری ارائه‌ی راهکارهای بی‌سیم را آغاز کردند.