هزینه‌های بالای کابل‌کشی و محدودیت‌های ایجاد شده در شبکه‌های کابلی باعث مطرح شدن زیرساخت شبکه‌های بی‌سیم و افزایش استقبال روزافزون از این زیرساخت گردید. افزایش استقبال صورت گرفته از این زیرساخت، چالش‌های زیادی را در رابطه با قابلیت اطمینان این زیرساخت مطرح نمود. شرکت‌های زیادی شروع به ارائه‌ی تجهیزات در زمینه‌ی زیرساخت شبکه‌های بی‌سیم نمودند. در این میان شرکت سیسکو یکی از پیشگامان ارائه‌ی تجهیزات در این حوزه می‌باشد. در ادامه با چهار قابلیت اصلی این تجهیزات که منجر به ارائه‌ی سرویس با کیفیت می‌گردد نمایش داده شده است.