راهکار هدایت ترافیک کاربران در زمان بروز فاجعه


امکان بروز یک فاجعه در محل مرکز داده و اختلال ناشی از این فاجعه در سرویس‌دهی مرکز داده موجب شده تا مدیران بسیاری از سازمان‌های بزرگ دولتی و یا بانک‌ها مجاب به استفاده و طراحی مراکز داده‌ی پشتیبان شوند. طراحی مرکز داده‌ی پشتیبان موجب وجود چالش­‌های بسیار مهمی در حوزه‌های زیر می‌شود:
 
  • — چگونه می‌توان داده‌های هر دو مرکز داده را یکسان‌سازی نمود؟
  • — آیا سیستم خودکاری وجود دارد تا در زمان رویداد یک فاجعه، ترافیک کاربران را به سمت مرکز داده‌ی پشتیبان هدایت نماید؟
  • — در صورت همگام‌سازی پایگاه داده‌ها در تمامی مراکز، آیا می‌توان به صورت همزمان از تمامی مراکز داده سرویس دریافت نمود؟

ارائه­‌ی راهکارهای جامع جهت یکسان‌سازی پایگاه ­داده‌ی سایت مرکزی و سایت‌های پشتیبان بر مبنای پروتکل‌های شبکه‌ی ذخیره‌سازها، بررسی مخاطرات در سازمان‌ها، ارائه‌ی راه­کارهایی جهت تداوم کسب­ و کار (Business Continuity)، ارائه‌ی راهکارهایی جهت مواجهه با رویداد یک فاجعه و مدیریت سازمان در زمان رویداد یک فاجعه (Disaster Recovery Plan) از مجموعه­ فعالیت‌هایی است که در این راهکار پیش‌بینی شده است.

در این طرح از محصولات و راهکارهای شرکت‌هایی مانند 
Cisco، HP، EMC، F5 و VMware جهت ارائه‌ی طرح بهینه استفاده خواهد گردید.