راهکار ایمن‌سازی تجهیزات شبکه‌های محلی و گسترده


ایمن­‌سازی (Device Hardening) شبکه­‌های محلی و گسترده در مقیاس‌های کسب و کارهای کوچک (Small Business) و Enterprise، طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای امنیتی بر روی شبکه­‌های محلی و گسترده و ارائه‌ی راهکارهای AAA به صورت یکپارچه و مرکزی، از مجموعه­ فعالیت‌هایی است که در این راهکار پیش‌بینی شده است.