راهکار سرویس‌های مترواترنت شامل ERMS ،EMS ،EWS و ERS


طراحی و پیاده­‌سازی سرویس­‌های مترواترنت، مشاوره در چگونگی انتخاب و ارائه‌ی سرویس، عیب­‌یابی و بهینه‌سازی زیرساخت شبکه، از مجموعه­ فعالیت‌­هایی است که در این راهکار پیش‌بینی شده است.