راهکار سرویس‌های مبتنی بر پروتکل MPLS


طراحی و پیاده‌­سازی سرویس‌های مبتنی بر پروتکل MPLS، مشاوره در چگونگی انتخاب و ارائه‌ی سرویس، عیب‌یابی و بهینه‌سازی زیرساخت شبکه، از مجموعه­ فعالیت‌­هایی است که در این راهکار پیش‌بینی شده است.