راهکار طراحی، توسعه و پیاده‌سازی سرورها و ذخیره‌سازها


پیشرفت روزافزون سرورهای فیزیکی و تجهیزات ذخیره‌سازی و وجود استانداردهای جدید در خصوص چگونگی ارتباطات این قبیل سرویس­‌ها، موجب شده است تا کارفرمایان با گزینه­‌های زیادی در خصوص چگونگی راه­‌اندازی بلاک سرور فارم خود مواجه باشند. در این راهکار سعی شده است تا با توجه به نیاز کارفرمایان و محاسبات حجم سرویس، طرح بهینه تهیه و به مدیران شبکه پیشنهاد گردد.

طراحی و پیاده­‌سازی ارتباطات SAN Switchها، عیب‌یابی و بهینه‌­سازی زیرساخت شبکه‌ی ذخیره‌­سازها، پیاده‌­سازی تکنولوژی‌های نوین بر روی سوئیچ‌­های Nexus، محاسبه‌ی حجم سرویس، طراحی و پیاده‌سازی سرورهای Blade ،EVA Storageها و ارائه‌ی طرح HA از مجموعه­ فعالیت‌هایی است که در این راهکار از سوی افق داده‌ها ایرانیان پیش‌بینی شده است.

در این طرح از محصولات و راهکارهای شرکت‌­هایی مانند 
Cisco، HP، EMC و VMware جهت ارائه‌ی طرح بهینه استفاده خواهد گردید.