راهکار زیرساخت شبکه‌ی ارائه‌دهندگان سرویس


طراحی و پیاده­‌سازی زیرساخت شبکه و امنیت بر مبنای چارچوب­‌های استاندارد، مشاوره در چگونگی انتخاب تجهیزات، محاسبه‌ی حجم سرویس قابل ارائه و عیب­‌یابی بلاک‌های تشکیل­ دهنده، از مجموعه­ فعالیت‌­هایی است که در این راهکار پیش‌بینی شده است.