راهکار بهبود کیفیت سرویس شبکه‌ی ارائه‌دهندگان سرویس


محاسبه، طراحی و پیاده‌سازی کیفیت سرویس بر روی شبکه‌های ارائه‌دهندگان سرویس، عیب­‌یابی و بهینه‌سازی مصرف پهنای باند شبکه‌های گسترده و محلی و ارائه‌ی­ راهکارهایی جهت افزایش سطح دسترس­‌پذیری سرویس، از مجموعه­ فعالیت‌­هایی است که در این راهکار پیش‌بینی شده است.