راهکار بهینه‌سازی دسترس‌پذیری شبکه و ارائه‌ی راهکارهای مبتنی بر مهندسی ترافیک


طراحی، پیاده­‌سازی، عیب­‌یابی و بهینه‌سازی زیرساخت شبکه و ارائه‌ی راهکارهایی جهت بهبود دسترس­‌پذیری شبکه‌ی مبتنی بر TE از مجموعه­ فعالیت‌­هایی است که در این راهکار پیش‌بینی شده است.