راهکار کنترل ترافیک کاربران


ارائه‌ی راهکارهایی به منظور افزایش سطح دسترس‌­پذیری کاربران اینترنتی شبکه­‌های محلی، طراحی و راه­‌اندازی سرویس Internet Load Sharing برای سازمان­‌هایی که بیش از یک درگاه اتصال به اینترنت دارند و ارائه‌ی راهکارهای کنترل ترافیک کاربران بر اساس زمان، حجم مصرف و پهنای باند از مجموعه­ فعالیت­‌هایی است که در این سبد راهکاری پیش‌بینی شده است.

همچنین طراحی، پیاده‌­سازی و عیب­‌یابی لبه‌ی اینترنت شبکه­‌های محلی Enterprise، طراحی و پیاده‌سازی پروتکل مسیریابی BGP و ارائه‌ی راه­کارهایی به منظور Internet Load Sharing و ارائه‌ی راهکارهای کنترل ترافیک کاربران بر اساس زمان، حجم مصرف و پهنای باند از مجموعه­ فعالیت­‌هایی است که در این سبد راهکاری پیش بینی شده است.

ارائه‌ی این راهکار بر مبنای تجهیزات سخت­‌افزاری و نرم‌­افزاری شرکت‌­های Cyberoam ،Kerio ،
Huawei ،Fortigate ،Cisco و Juniper می­‌باشد.