راهکار ویدئو کنفرانس


به کمک این راهکار، کاربران شبکه می‌توانند با یکدیگر مکالمه‌ی تصویری داشته باشند. به منظور ارائه‌ی این راهکار، از گوشی­‌های دوربین‌دار و تجهیزات کنترل تماس و تصویر شرکت سیسکو (Cisco) استفاده شده است.

این سرویس در دو سطح متفاوت قابل ارائه می‌­باشد؛ سری اول تجهیز اتاق کنفرانس بوده و سری دوم ارائه‌ی سرویس کنفرانس صوتی و تصویری می‌باشد. در گروه اول، به مشترکین تجهیزاتی پیشنهاد می‌گردد که امکان برگزاری جلسات را بر مبنای تکنولوژی کنفرانس فراهم می­‌نماید و در سری دوم خدمات، مشترکین با استفاده از گوشی‌های دوربین‌دار امکان برگزاری کنفرانس صوتی و تصویری را دارا می‌باشند.