راهکار طراحی و توسعه‌ی ارتباطات امن VPN


شنود اطلاعات و دستکاری داده­‌ها یکی از بزرگ‌ترین چالش­‌ها برای مدیران می­‌باشد، به همین منظور در این راهکار سعی شده است تا با استفاده از طراحی و پیاده‌سازی ارتباطات IPsec ،DMVPN ،Remote VPN و SSL VPN بر روی شبکه­‌های گسترده از شنود و دستکاری داده­‌ها جلوگیری نمود.

در طرح‌­های پیشنهادی عموماً از محصولات و راهکارهای شرکت‌­های Cisco ،Juniper ،Fortigate ،Microsoft و Kerio جهت ارائه‌ی طرح بهینه استفاده خواهد گردید.