لیست مقالات با دسته بندی "Cisco ACI Multi-Site"
معماری Multi-Pod و Multi-Site در راهکار Cisco ACI | معرفی و مقایسه
19 99/03

معماری Multi-Pod و Multi-Site در راهکار Cisco ACI | معرفی و مقایسه


آخرین بروزرسانی: 1399/03/20 — در این مقاله به معرفی و مقایسه معماری Multi-Pod و معماری Multi-Site دو مدل پیاده‌سازی مراکز داده (دیتاسنتر) در راهکار Cisco ACI می‌پردازیم و با بررسی قابلیت‌های این دو معماری در نهایت به این پرسش که از میان دو معماری Cisco ACI Multi-Pod و Cisco ACI Multi-Site کدامیک را برای طراحی مرکز داده (دیتاسنتر) انتخاب کنیم پاسخ خواهیم داد.
دسته بندی ها