لیست مقالات با دسته بندی "access control"
کنترل دسترسی چیست؟ (Access Control)
12 98/11

کنترل دسترسی چیست؟ (Access Control)


آخرین بروزرسانی: 1398/11/12 — کنترل دسترسی (Access Control) به مجموعه تکنیک هایی گفته می شود که مشخص می کنند چه کسی یا چه چیزی امکان دیدن، استفاده کردن و یا تغییر بر روی چه منابعی را دارد. در بحث های طراحی امنیت فیزیکی، امنیت اطلاعات و امنیت شبکه، کنترل دسترسی (Access Control) از موارد بنیادی در جهت کاهش خطرات و ریسک ها است. در این مقاله تلاش شده تا به جنبه های مختلف کنترل دسترسی پرداخته شود.
دسته بندی ها